Про компанію

Insolutions – дистриб’ютор, що спеціалізується на постачанні активного мережевого обладнання на ринках України, Азербайджану та Грузії. Пропонує продукти, використовуючи які можна реалізувати у замовників комплексні мережеві рішення у сегментах Enterprise, SMB та SoHo.

Назва Insolutions – скорочення від Innovative Solutions – відображає місію компанії: пропонувати інноваційні продукти та надавати послуги з супроводу проектів з метою побудови ефективної мережевої інфраструктури. Відповідним чином визначається ділова стратегія компанії, яка втілюється у:

  • формуванні портфеля перспективних продуктів;
  • інженерно-технічний підтримці продажів та післяпродажному сервісі.

Товари, які входять у продуктову пропозицію компанії Insolutions, підібрані за наявності виражених конкурентних переваг, що дозволяли б клієнтам реалізовувати оптимальні технічні рішення з найвищими показниками надійності. Основні вендори, продукцію яких пропонує компанія Insolutions, – DrayTek Corporation, Lantech Communications й Tadiran Telecom.

Пропозиція Insolutions вміщує повний спектр обладнання для реалізації комунікаційного середовища у офісах (виробники DrayTek, Tadiran), на промисловому виробництві (Lantech, Tadiran), на транспорті (Lantech), на об’єктах паливно-енергетичного комплексу (Lantech, DrayTek, Tadiran) та в системах відеоспостереження (Lantech, DrayTek).

Insolutions є ексклюзивним дистриб’ютором продукції DrayTek на ринках України, Азербайджану та Грузії. Цей виробник активного мережевого обладнання під торговельною маркою Vigor виготовляє VPN-маршрутизатори з функціями міжмережевого екрана, комутатори Ethernet й точки доступа Wi-Fi. Відповідність найсучаснішим технічним стандартам, оптимальне поєднання якнайширшого переліку функцій з низькою сукупною вартістю володіння надали продуктам DrayTek можливість посісти гідне місце на світовому ринку мережевого обладнання.

Insolutions також має статус авторизованого майстер-дистриб’ютора продукції Lantech Communications. Компетенція цього виробника зосереджена на високотехнологічних засобах, використовуючи які можна реалізувати Ethernet-сервіси у виробничих цехах, у комунікаційних системах на транспорті, в інфраструктурі систем безпеки та будь яких мережевих рішеннях, що функціонують у складних умовах. Компанією Lantech Communications накопичено визначальний досвід розробки, виробництва та постачання подібних продуктів, адже цей виробник одним з перших почав освоювати сегмент комунікаційних IP-рішень для промисловості та транспорта.


Для організації комунікаційного середовища у бізнесі Insolutions пропонує продукцію компанії Tadiran Telecom, що надають можливість розгортати рішення уніфікованих комунікацій, засоби сумісної роботи, контакт-центри та системи диспетчерського зв'язку.

Важливою стратегічною складовою в діяльності Insolutions є всеосяжний сервіс, включно з технічною підтримкою по всьому спектру обладнання, що пропонується. Значний досвід, який був накопичений більшістю співробітників під час попередньої в провідних технологічних компаніях, забезпечує детальне розуміння дистриб'ютором сутності інженерних задач та особливостей розгортання комунікаційних систем. Виходячи з такого розуміння фахівці Insolutions надають рекомендації щодо оптимального вибору обладнання для побудови ефективних захищених рішень будь якої складності відповідно до специфіки певного об'єкту. Індивідуалізований сервіс, здійснення якого провадиться в тісному співробітництві з виробниками, наявність обладнання у підмінному фонді гарантує клієнтам Insolutions захист бізнес-процесів та мінімізацію ризиків, що обумовлюються технічними факторами, а також забезпечує можливість створення гнучких рішень зі здатністю до масштабування.

Провідними у виборі вендорів для Insolutions були якість, функціональність, унікальність та інноваційність продуктів. Пристаючи на пропозиції компанії Insolutions, Ви зможете будувати надійні, гнучкі и ефективні комунікаційні системи, а також отримувати всеосяжний сервіс, зокрема послуги технічної підтримки.